Side 1 av 10
 
 Informasjon om undersøkelsen  
 Denne undersøkelsen er rettet mot foreldre med barn som har en eller annen form for tilrettelegging i grunn- og videregående skole, enten gjennom spesialundervisning, fysisk tilrettelegging, tegnspråkopplæring eller gjennom egne opplæringstilbud.

Undersøkelsen tar ca. 15-20 minutter å besvare.

Du starter undersøkelsen ved å trykke "Neste" nederst på siden. Mer info om undersøkelsen finner du her: Mer om undersøkelsen

Med vennlig hilsen
Odd Morten Mjøen
Forsker  
 

 
  Custom Image
   
 
 
 Neste